Guardería

 Gure haurren garapen integrala (fisikoa, afektiboa, soziala, emozionala, kognitiboa eta pertsonala) da gure hezkuntza proiektuaren oinarria.

0-2 etapa

 Etapa honetan garrantzitsuena alderdi emozionalei eta afektiboei erreparatzea da, batez ere. Fase hori izango da haur hezkuntzan etorkizun ona izateko beharrezko oinarria eta baldintza.

Haurra eta hezitzailea

 Haurraren arteko harreman on baten oinarria konfiantza eta afektu giroa sortzea da, bere garapena eta ikaskuntza integralak izan daitezen.

Neskak eta mutilak, gure erdigunea

 Gure eskolako protagonistak haiek dira, hezitzaileek material egokiak dituzte ikaskuntza autonomoa bultzatzeko, eta esperientziak proposatzen dituzte beren ekimenak har ditzaten eta jarduera hori barrutik sor dezaten. Bitartean, hezitzailea beti behar desberdinetan laguntzen eta laguntzen.

Hezkuntza proiektuak programazio koordinatua eskaintzen du, adin bakoitzera egokitutako jarduerak eta prozesu parte hartzaileak, egiazkoak eta entretenigarriak, eta emaitza harrigarriak lortzen ditugu.

Honako hauetan oinarritzen da saioen antolakuntza:

Etengabeko arreta: oinarrizko beharrei, higieneari, elikadurari, atsedenari eta maitasunari.

Eguneroko programazioa: Bakoitzari egokitutako errutinetan oinarritua ohiturak ikasteko: agurrak, material bilketa, hamaiketako partekatu, jolas librea, higiene ohiturak: eskuak garbitu, aldatu eta pixa egin, bazkaria, siesta,… eta gorputza, hezkuntza, matematikak ikasteko, elkarrenganako begirunea, eguraldia eta egutegia, ipuinak kontatzen ditugu eta ingurua aztertzen dugu. Jolas librea bultzatzen dugu, adin honetan horixe baita gauzak ezagutzeko eta esperimentatzeko iturri hoberena.

Asteko programazioa: astelehenetik ostiralera egunean jarduera berezi bat egiten da txandaka talde bakoitzean: Musika, Psikomotrizitate fina, Plastika, Ingelesa, etab. Psikometrizitate gelara astelehen, asteazken eta ostiralero joaten da, bertan oreka, koordinazioa, etab lantzeko. 

Hileko eta hiruhileko programazioa: Proiektuen arabera jasotzen dute ikaskuntza, ikaskuntza adierazgarri bultzatuz eta banakoaren beharretara egokituz. Proiektu horietan ere baratza eta espazio naturalak sartzen ditugularik.

Irtenaldiak kanpora: Eguraldiak laguntzen digunean bertan dugun baratzara ateratzen gara jolastera, aire zabaleko jarduerez gozatzera. 

Malgutasuna: Ikasturtea eta eguneroko lana ondo planifikatua edukitzea garrantzitsua bada era, malguak eta moldaerrazak gara, batik bat garapenaren etapa honetan halaxe izan behar baitugu, aurkikuntzari, erantzunen aniztasunari, ustekabekoari, erritmo desberdinei… leku eginez.

 

Etorri gu ezagutzera eta zuk zeuk ikusiko duzu!

Bisita eskaera egin

  • Haurtzaindegian autobus zerbitzua DOHAINIK da.