Alcagi

Zer da Alcagi?

Alcagi irabazi asmorik gabeko elkartea da, Gipuzkoako gaitasun handiko neska-mutilentzat babes eta laguntza egokia lortzera bideratua.

Donostiako San Luis La Salle Ikastetxearen inguruko elkarte gisa sortu zen Alcagi, ikastetxeko zuzendaritzak, irakasleek eta familiek elkarlanean egindako lanaren fruitua. Gaur egun, seme-alabak dituzten familiek osatzen dute elkartea hainbat ikastetxetan.

Irakasleekin eta ikastetxeekin

  • Gaitasun handiko ikasleekiko jarrera positiboak sustatzea.
  • Ikasle horiekin lan diferentziala egiteko gaitzea.
  • Gaitasun handiko ikasleen detekzioa bideratzea.

Familiekin

  • Familien arteko komunikazioa sustatzea, aldizkako mintegi kooperatiboen bidez (Guraso-eskola, adibidez).
  • Elkartegintza ahalbidetzea, planteamendu berrien eta jarduera bateratuen bide gisa.

Ikasleekin

  • Kasu bakoitza baloratu ondoren, haren garapen intelektuala eta ezagutzakoa, afektiboa eta harremanekoa erraztea.
  • Ikasle horiei hainbat jardueratara hurbiltzen eta haien artean harremanak izaten laguntzea.
  • Beharrezkoak izan daitezkeen esku-hartze espezializatuak sustatzea, horiekin jarraitzen den curriculum-prozesua haien baldintza berezietara egokitzen dela zaintzeko.

Hezkuntza-administrazioarekin

  • Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako agintariekin lankidetzan aritzea talentua eta gaitasun handiak dituzten Gipuzkoako ikasleen arreta hobetzeko jardueretan, irakasleei, ikastetxeei eta familiei zuzendutako prestakuntza-ekintzak barne.
  • Beste autonomia-erkidego batzuetan eta beste herrialde batzuetan egindako jarduera garrantzitsuen edo ekarpen espezializatuen berri ematea, Alcagik horien berri badu.

Gure jarduera nagusia familiei haur bakoitzaren kasu partikularraren gaiaz hitz egiteko norbait eskaini ahal izatea da, bai Alcagiko pertsonaren batekin, bai beste familia batzuekin elkartzea eta elkartzea ahalbidetuz, bai psikologo profesional espezialista batengana bideratuz. Gainera, saiatzen gara gutxienez hiru hilean behin haurrentzako tailer-proposamenen bat eta gurasoentzako jardueraren bat izaten.

Gure beste jarduera nagusietako bat ikastetxeetako irakasle eta orientatzaileentzako urteko prestakuntza-jardunaldiak dira. Unibertsitatean eta ikastetxeetan ere zabaltzen dugu hezkuntza-premia hori, eta Administrazioarekin ahalik eta urrats onenak bultzatzen ere laguntzen dugu.

Alcagi familien elkartea da. Hau da, antolatutako jarduera batzuk eskaintzeaz gain, Alcagik lan-eremu bat ere eskaintzen die elkartutako familiei, kolektibo horren aldeko jarduerak antolatzen pertsonalki parte hartu ahal izateko, bai egungo jarduerak antolatzen lagunduz, bai jarduera berrietan pentsatuz. Bazkide batzuek beren kuota ordaintzen laguntzen dute, beste batzuek, gainera, beren denbora pertsonaleko zerbait, beste batzuek babesa adierazten dute, eta horrela lan egiten dugu.